” Veteranen gevraagd”

Psychedelic Warriors

Wij verrichten wetenschappelijk onderzoek naar de psychologische effecten van de legale en natuurlijke magic psilocybine truffel; Sclerotium.

Speciale psychedelic veteranen retreat week


Gebruik je geen medicatie en heb je geen (DSM) diagnose, meld je aan voor een week diepe zelf-inzichten, in een locatie in een natuurrijke omgeving.

We werken samen met universiteitsonderzoekers, wetenschappelijke programma managers, juristen, psychotherapeuten, psychologen, guides en truffel kwekers.

Wij zijn een innovatieve therapeutische organisatie. Met ervaren psychedelic trip-guides, psychologen, neurologen, spiritual care specialisten en andere therapeutische en wetenschappelijke gezondheid experts bieden we professionele psychologische begeleiding bij psychedelische ervaringen.

Tijdens deze trip-ervaringen, waarop je wordt voorbereid, kun je diepe helende emotionele inzichten verwachten die wellicht een blijvend karakter kunnen hebben.


Het is dan ook zeker niet voor iedereen. We hanteren psychologische screening en medische selectie criteria voor jouw veiligheid. Toch ervaren velen een toegenomen connectie met henzelf en de wereld om hen heen en gereduceerde angsten en inhibities – onze ervaring met honderden begeleidingen. Het effect van deze Psychedelic Insights meten we met wetenschappelijke vragenlijsten voor en na je sessie ten behoeve van onderzoek.

Dit gebeurt met legale natuurlijke verse truffles met psilocybine met voedsel veiligheidskeurmerk.

Je wordt mede begeleid door andere veteranen die je al voor gingen en jou deze ervaring óók gunnen.

Met méér onderzoek willen we aantonen hoe en op welke wijze je hier als mens door veranderd. De vooralsnog buitengewone veelbelovende resultaten met pure laboratorium psilocybine over heel de wereld, betreft vele psychologische condities waarbij klachten verminderden. Of hier parallellen te trekken zijn moeten we onderzoeken.

Speciale psychedelic veteranen retreat week voor onderzoek

Wil je inzicht in je “gevoel”? Boek hier een informerend gesprek met een andere veteraan, bel ons en stel al je vragen.

Trauma, depressie, angsten, PTSS, OCD, zelf waarde issues, verslaving en andere psychische kwalen zijn veelal erg lastig effectief te behandelen of zelfs überhaupt te helen met traditionele therapieën en gevoelsonderdrukkunde medicatie. We willen gaan onderzoeken of de natuurlijke en legale truffels effect hebben of psychologische waardes zoals innerlijke vrede, kwaliteit van leven, e.d. We willen onderzoeken of dit mogelijk is.

Vind de moed om te helen door diepe perspectiefverandering. Het proces begint gewoon hier. Laat je informeren en kijk of het iets voor jou is. Er zijn géén verplichtingen. Praat gewoon met een veteraan.

Of je nu in Indie, Libanon, Iraq, Cambodja, Afghanistan, voormalig Joegoslavië, Mali of andere uitzendingen hebt gediend, kom in contact!

Kom wéér in contact met je ware zelf

Psychedelica en de therapeutische werking in de pers

De veteranen retreat week!


Een psychedelische retreat van 5 dagen komt met een persoonlijk behandelplan, 3 voorbereidingsgesprekken, 2 magic truffel-sessies met 2 dedicated begeleiders, alle 5 overnachtingen incl. eten en drinken en workshops tussendoor.

Psychedelic Insights & Fresh Mushrooms bieden een veteranenweek gratis aan voor een selecte groep veteranen. Wij als organisatie, die niets anders doet dan deze dienst leveren aan een internationale clientele, willen jou en andere veteranen écht helpen door mogelijk klachten te verlichten. Vandaar dit onderzoek. Onze protocollen dienen als basis bij ander onderzoek bij veteranen; Heroic Hearts UK stuurt veteranen voor traumatic brain injury onderzoek. Wij bieden een warme tripomgeving en tevens onderzoekslocatie voor veilige geoptimaliseerde begeleide psychedelische ervaringen.

Je hoeft géén klachten te hebben en klachten hoeven je niet per sé uit te sluiten

We meten in die week verschillende psychologische en fysieke aspecten om de verandering te documenteren en aan te tonen. Twee maal heb je een sessie met verse “magic” truffels. De actieve stof psilocybine zorgt dat meer rigide hersenen meer dynamisch worden, meer kunnen ontsnappen aan vast denk-patronen. Tussendoor geniet je van veel rust, natuur en workshops. We bieden veteranen een mogelijkheid weer met zichzelf te “re-connecten”; Weer lekkerder in je vel te zitten is het doel. We kunnen niks beloven en we maken geen medische claims want het is voor iedereen anders. We bieden begeleiding op maat met integratie therapie als nazorg. We vragen je om te paar maanden enkele vragen om je welzijn en onze metingen. Onze eigen ervaringen met honderden mensen en bovendien de volumes wetenschappelijke resultaten ondersteunen dit model.

60-80% van de deelnemers hadden na 1 sessie gunstige veranderingen in existentiële stress, kwaliteit van leven en houding ten opzichte van de dood.

*(bij pure psilocybine, niet truffels)

Hier is de natuurlijke truffel volledig legaal maar in de USA heeft de F.D.A. de werkzame (illegale) stof, psilocybine, de “Break through” status gekregen vanwege de veelbelovende ongekende positieve wetenschappelijke resultaten bij “treatment resistant depression”.

60-80% van deelnemers beoordeelden na ruim 3 jaar de sessie als een van de meest persoonlijk zinvolle en spiritueel significante ervaringen in hun leven’.

*(betreft pure psilocybine, niet natuurlijke truffels)

Voormalig en actief dienende militairen, politie personeel en andere “front-line” beroepen zijn je al voorgegaan.

Nu er méér zelfmoordslachtoffers zijn onder veteranen dan dat er in Iraq of Afghanistan zijn gesneuveld, is het hoog tijd alternatieve wetenschappelijk effectieve zorg te onderzoeken.

Psychologische begeleiding en coaching

Je wordt bijgestaan door ervaren professionele psychedelische therapeuten die allen ervaring hebben zelf – en als begeleider en therapeut.

Eén enkele sessie met psilocibine kan mogelijk je perspectieven veranderen.

Vele trip guide assistenten zijn óók veteraan en oud special forces operators. Ze zijn er voor jou omdat ze het jou ook gunnen. Allen hebben zelf ook baat gehad bij helende aspecten van psychedelica in een therapeutische setting.

Een special forces veteraan deelt zijn ervaring

Tijdens de psychedelische ervaring kun je je eigen onderbewustzijn verkennen.

Mogelijke ervaringen zijn o.a.

 • Toegang tot het onderbewustzijn
 • Herinner je betekenisvolle gebeurtenissen
 • Emotionele verwerking en uitingen
 • Verhoogde creativiteit
 • Acceptatie en dieper zelfinzicht
 • Belichaming van ervaringen en beweging
 • Visioenen
 • Synesthesia (bijv. visualisatie van muziek)
 • Euforische, liefdes en extatische gevoelens
 • Mystieke religieuze bewustzijnsniveaus
 • Waarheden onder ogen zien over jezelf en het leven
 • Compassie voor jezelf en anderen
 • Transcendentie van geloofsovertuigingen
 • Heldere waarden, dromen en levensbetekenis
 • Diep meditatieve staat van zijn
 • Confrontatie met je “persona” en verborgen emoties
 • Transformeer leed en negatieve patronen
 • Ontdek onbevredigde behoeften en onbewuste processen
 • Gevoelens van veiligheid en geborgenheid
 • De kracht van je kwetsbaarheid ervaren
 • Ervaar volledige helende overgave
 • Maak vrede met verdriet en pijn
 • Heel de connectie tussen hoofd, hart en geest
 • Doorzie beperkende overtuigingen
 • Identificeer je interne criticus
 • Breek patronen en gewoontes
 • Ontmantel je systeem van zelf-sabotage

*Het gebruik van truffels met psilocybine kan niet de reguliere medische zorg of behandelingen vervangen. Psychedelic Insights biedt psychologische begeleiding bij magic psilocybine houdende truffles als complementaire vorm van zorg op de regulier medische behandelingen en therapie vormen. Psilocybine ervaringen met therapeutische psychologische begeleiding ondersteunen het helingsproces en kan niet gezien worden als als vervanging hiervan. Raadpleeg altijd uw medisch arts, specialist of psychiater.

Door gebruik te maken van deze website en de hier geboden diensten geeft u aan kennisgenomen te hebben – en akkoord te gaan – en zicht te houden aan de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Over ons

Onze missie

We werken met een team van trans-disciplinaire betrokken en ervaren begeleiders (trip guides). Dit is een gespecialiseerde dienst van Psychedelic Insight, wiens begeleiders uit verschillende wetenschappelijke, therapeutische of psychologische en culturele achtergronden samen een stabiel, passievol en warmhartig team vormen. Het doel is om elke klant de best handvatten en betrokken begeleiding te bieden om zo het potentieel van ‘magic’ psilocybine truffels volledig en gepersonaliseerd te benutten voor een zo positief mogelijke uitkomst in een veilige warme omgeving.

“Onze missie is het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling en groei door wetenschappelijk onderbouwde innovatieve natuurlijke therapievormen. Hierbij innoveren we persoonlijke transformatie, heling en de geestelijke gezondheidszorg door geest verruimende inzichten. ”

Vanuit de eigen persoonlijke ervaring kent elke begeleider de voordelen die een ervaring met psilocybine truffels kan hebben. We hebben ook beleefd dat zulke ervaringen veeleisend kunnen zijn. Het is dan ook ‘dáár’, waar de helende inzichten plaatsvinden.

Maar met wetenschap en meer data kunnen we wellicht velen helpen uit psychologisch benarde situaties door de mogelijke potentiële meervoudige voordelen die door helende inzichten kunnen worden verkregen.

Psychedelic Warriors is trots te worden ondersteund door Reconscious Medical. De Reconscious Medical Group beroept zich op decennia klinische therapeutische en medische en psychiatrische consultatie ervaring waarbij plant en natuur medicijn behandelingen de basis vormen voor behandeling van verslavingen en psychiatrische aandoeningen bij zowel kinderen als volwassenen.

“Veterans are the light at the tip of the candle, illuminating the way for the whole nation. If veterans can achieve awareness, transformation, understanding, and peace, they can share with the rest of society the realities of war. And they can teach us how to make peace with ourselves and each other, so we never have to use violence to resolve conflicts again.” – Thich Nhat Hanh

Elke begeleider is bekwaam in openheid, empathie en betrouwbaarheid.

Meer over veteranen en psychedelics

Hier gaat het om pure psilocybine. In ons onderzoek werken we met natuurlijke verse truffels.

“If you actually want to support the troops, support psychedelic research.”

Kom in contact met jezelf en ervaar weer vrede

Veiligheid

In het kennismakingsgesprek gaan we in op alle vragen die je hebt en proberen we uit te leggen wat we doen en hoe dat werkt en hoe dat voelt. Voor degenen die medicijnen gebruiken en met contra-indicaties werken we samen met een psychiater die kan helpen bij de voorbereiding om aan je reis te beginnen. Als zowel u als wij ook ons beiden veilig voelen, zult u een positieve ervaring hebben en kunt u het proces voortzetten. Sommigen zullen misschien eerst meer contemplatieve ontwikkelingen moeten leren, zoals wandelen in de natuur, medicatie, kosmische vragen, yoga, enz. Als u SSRI’s of andere medicijnen gebruikt, kent participatie wellicht een langer aanloop traject. Veiligheid staat altijd voorop. Maak dan altijd een afspraak met uw eigen arts voor uw persoonlijke medische advies.

Aanvullende zorg

Het gebruik van psilocybine-truffels, in welke vorm dan ook, is geen vervanging voor enig medisch advies, behandeling of operatie. Psychedelic Warriors biedt magische psilocybine-truffels aan als een vorm van aanvullende zorg voor de reguliere geneeskunde en therapie. Ervaringen met psilocybine truffels kunnen het genezingsproces mogelijk ondersteunen, maar kunnen niet als vervanging gezien worden voor medische, psychiatrische of psychologische hulp, behandeling of operatie. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Navy seal: the experience transformed his life, breaking destructive patterns, reducing PTSD symptoms, and helping him feel less distressed about daily life.

Het huidige psycho-farmacologische model heeft weinig succesvolle innovaties gebracht in het behandelingsmodel van belangrijke psychische problemen voor veteranen zoals PTSS, depressie, verslaving, suicide, angsten paniek aanvallen, OCS en vele anderen. Medicijnen pakken de oorzaken en onderliggende problemen niet aan. Recente wetenschappelijke studies hebben de immense belofte aangetoond van het potentieel van behandelingen die psychedelische ondersteunde therapiemodellen bevatten.

Nieuws

Projecten & Partners

Heroic Hearts Project (US)

Heroic Hearts UK

Veterans of War

Fresh Mushrooms

Met als doel zoveel mogelijk mensen te bereiken en bij te staan in hun helingsproces zoeken we altijd naar veteranenorganisaties die ons hierbij willen steunen. Organisaties die moedig genoeg zijn om het stigma te overwinnen en de wetenschap aan het woord te laten. Met als doel, zoveel mogelijk mensen bereiken en het delen van de verhalen van hen die hun leed achterlieten.

We bieden psychologisch begeleide, professionele psychedelische sessies aan in veilige setting. We verrichten wetenschappelijke metingen voor en na truffel sessies. We optimaliseren alles om de ervaring zo veilig en positief mogelijk te laten zijn.

We zijn een dienst van Psychedelic Insights en bieden de psychologische begeleiding van psychedelische ervaringen. Luc van Poelje, CEO en hoofd begeleider, is een oud marinier en veteraan die passievol werkt om meer innerlijke vrede te brengen bij veteranen en hun families.

Voor meer informatie of participatie: luc@psychedelicinsights.com